Kód pre vloženie kalkulačky na Vašu stránku:

Výpočet ročnej výnosovej úrokovej miery z pravidelného investovania do fondov s cennými papiermi

Aktuálna cena portfólia: EUR
EUR
mesiace
Výnosová ročná úroková miera:
8,89
%
Vložená suma: 20 000,00 EUR