Kód pre vloženie kalkulačky na Vašu stránku:

Výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení v SR

EUR
%
roky
EUR
Nasporená suma:
2 825,24
EUR
Príspevky účastníka: 2 520,00 EUR
Výnosy z príspevkov účastníka: 159,53 EUR
Štátne príspevky: 138,60 EUR
Výnosy zo štátnych príspevkov: 7,12 EUR
Možný úver: 7 174,76 EUR