Kód pre vloženie kalkulačky na Vašu stránku:

Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov

Ročné výnosy:
EUR
EUR
EUR
Ročné výnosy celkom: 6 200,00 EUR
Podklady pre výpočet nákladov:
EUR
%
EUR
rok
%
Náklady ročne:
EUR
EUR
EUR
Údržba a opravy: 600,00 EUR
Amortizácia: 1 706,64 EUR
Ročné náklady celkom: 2 774,64 EUR
Čistý ročný príjem:
Ročné výnosy celkom: 6 200,00 EUR
Ročné náklady celkom: 2 774,64 EUR
Čistý ročný výnos: 3 425,36 EUR
Výnosová hodnota:
Výnosová hodnota:
85 633,96
EUR