Kód pre vloženie kalkulačky na Vašu stránku:

Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu

Kúpna cena nehnuteľnosti:
EUR
Príjmy:
EUR
Výdavky:
%
Údržba a opravy: 875,00 EUR
EUR
EUR
EUR
rokov
Úver/hypotéka:
EUR
Vlastné prostriedky: 0,00 EUR
roky
%
Trhové ukazovatele:
%
%
Reálna úroková miera: 2,42 %
Návratnosť investície:
29
rokov