Kód pre vloženie kalkulačky na Vašu stránku:

Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku 2017

EUR
EUR
EUR
mesiace
 
 
Mesačné zdravotné poistenie:
Vymeriavací základ: 2 018,85 EUR
Vymeriavací základ pre zdravotné poistenie: 2 018,85 EUR
Mesačné zdravotné poistenie (14%): 282,63 EUR
Mesačné sociálne poistenie:
Vymeriavací základ: 2 018,84 EUR
Vymeriavací základ pre nemocenské poistenie: 2 018,84 EUR
Nemocenské poistenie (4,4%): 88,82 EUR
Vymeriavací základ pre starobné, invalidné poistenie a rezervný fond: 2 018,84 EUR
Starobné poistenie (18%): 363,39 EUR
Invalidné poistenie (6%): 121,13 EUR
Rezervný fond solidarity (4,75%): 95,89 EUR
Mesačné sociálne poistenie spolu: 669,23 EUR
Mesačné zdravotné a sociálne poistenie spolu:
Mesačné poistenie spolu: 951,86 EUR